Skip to main

Privacybeleid

Privacybeleid van Robert Bosch GmbH

1. Privacyverklaring (Privacybeleid)

Robert Bosch GmbH (hierna 'Bosch eBike Systems' of 'we/wij' of 'ons/onze') is blij met uw bezoek aan ons Partner Portal (hierna ook 'online-aanbod') en met uw interesse in onze onderneming en onze producten. Het online-aanbod bestaat uit services die toegankelijk zijn voor Original Equipment Manufacturers (hierna “OEMs”) en fietsendealers, werkplaatsen enzovoort (hierna “IBDs”).

2. Bosch eBike Systems respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle zakelijke gegevens zijn voor ons belangrijke zaken, waarmee we rekening houden bij alle zakelijke processen. Wij verwerken persoonsgegevens die worden verzameld tijdens uw bezoek aan ons online-aanbod, vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

3. Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder voor uw gegevens is:

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe
Duitsland
contact@bosch.com

Uitzonderingen worden toegelicht in dit privacybeleid.

4. Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

4.1 Grondslagen

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, gegevens over overeenkomsten, registratie en afrekeningen die kenmerkend zijn voor de identiteit van een persoon.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (inclusief IP-adressen) alleen dan als hiervoor een wettelijke basis is, of als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in het kader van een registratie.

4.2 Verwerkte gegevenscategorieën

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • Communicatiegegevens (zoals naam, wachtwoord, telefoon, e-mailadres, adres, IP-adres)
 • Basisgegevens voor overeenkomsten (zoals contractuele verhoudingen, interesse in producten of overeenkomsten)
 • Klantgeschiedenis (zoals adreswijziging, geschiedenis van serviceopdrachten enzovoort)
 • Aan apparaten gerelateerde gegevens (zoals hardware-ID, computernaam)
 • Gegevens met betrekking tot dienstverlening (zoals SingleKey ID, gebruikers-ID, rol van de gebruiker, bedrijfsnaam, bedrijfsinformatie, e-mailadres)
 • Logboekbestanden (zoals IP-adres)

4.3 Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen.

Wij en door ons gemachtigde dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

4.3.1. Beschikbaarstelling van dit online-aanbod

Wij bieden een B2B online-aanbod aan voor digitale dienstverlening voor eBikes, waarbij verschillende partners van Bosch eBike Systems, zoals fietsherstellers, fietsendealers, leveranciers van fietsonderdelen en verdere derden van verschillende marktsegmenten na registratie kunnen gebruikmaken van verschillende digitale hulpmiddelen en services.

Rechtsgrondslag: Nakoming van overeenkomsten

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: Gebruiksvoorwaarden

4.3.2 Registratie

Om onze diensten te gebruiken, is registratie bij ons online-aanbod verplicht. U kunt zich alleen registreren voor ons online-aanbod, als u eerder een centraal SingleKey ID hebt gemaakt. De centrale SingleKey ID is ontwikkeld door Bosch.IO GmbH voor de Bosch bedrijvengroep, om gezamenlijke gebruikers in staat te stellen om gebruik te maken van diensten van verschillende bedrijven van de groep met dezelfde toegangsgegevens en de gegevensbeveiliging te verhogen.

Als verantwoordelijke voor de SingleKey ID is Bosch.IO GmbH (“BIO”), samen met derden die verantwoordelijk zijn voor de door u gebruikte toepassing(en), medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. In overeenstemming met art. 26 van de AVG (gezamenlijk verantwoordelijken voor de verwerking) zijn wij schriftelijk overeengekomen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking uit te oefenen. In het bijzonder hebben wij de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de betrokken partijen vastgelegd en afgesproken. Voor gedetailleerde informatie over afzonderlijke verwerkingen verwijzen wij u naar de verklaring inzake gegevensbescherming van Bosch.IO GmbH en het informatieblad over gegevensverwerking dat beschikbaar is op https://singlekey-id.com/data-protection-notice/

Als u zich bij BIO registreert voor een centrale SingleKey ID, dan gelden de algemene gebruikersvoorwaarden voor de registratie en het gebruik van een centrale SingleKey ID en het privacybeleid van BIO. U kunt zich na geslaagde registratie ook aanmelden bij deze online dienst met de aanmeldgegevens van de centrale SingleKey ID. Daarvoor stellen wij u een BIO-aanmeldmasker ter beschikking voor de centrale SingleKey ID. BIO bevestigt vervolgens uw autorisatie en geeft ons de beschikking over de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • SingleKey ID

Uw wachtwoord wordt niet aan ons doorgegeven.

Wij wijzen op de BIO-gegevensbeschermingsinformatie met betrekking tot gegevensoverdracht binnen de Bosch-groep in combinatie met de centrale SingleKey ID. U kunt uw gebruiksovereenkomst voor de centrale SingleKey ID op elk moment beëindigen, terwijl u zich afmeldt. Klik op de volgende link:

https://singlekey-id.com/myprofile/

Bovendien ontvangen wij verder gebruikersgegevens van hen, als zich registreert bij ons online-aanbod:

 • Naam
 • Wachtwoord

De hiervoor genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor identificatie en contractbeheer (afsluiten, uitvoeren en beëindigen van de overeenkomst).

Rechtsgrondslag: Nakoming van overeenkomsten

4.3.3 Een gebruikersaccount maken en ter beschikking stellen

Als u uw persoonlijke gebruikersaccount instelt, dan worden verschillende gegevens (zoals naam, achternaam, land, taal, alsmede naam adres, telefoonnummer, vestigingsplaats en e-mailadres van het bedrijf en acceptatie van onze Algemene en gebruiksvoorwaarden) opgevraagd op het in het kader van de registratie ter beschikking gestelde formulier. U kunt vervolgens een gebruikersnaam kiezen. Daarna zenden wij u een bevestigingsbericht zodra het maken van uw gebruikersaccount is geslaagd. Uw hierboven aangeduide gegevens worden gebruikt voor het beheer van uw gebruikersaccount en het bevestigingsbericht.

Wij slaan uw gegevens op zolang u uw gebruikersaccount bij ons niet opheft. Als u wijzigingen aanbrengt in uw gegevens, dan worden de oude gegevens gewist en worden alleen de bijgewerkte gegevens opgeslagen. U vindt de functie voor het wijzigen van uw gegevens of het opheffen van uw gebruikersaccount in uw profiel.

Rechtsgrondslag: Nakoming van overeenkomsten

4.3.4 Theme Editor

OEM's kunnen met onze Theme Editor-service in het Partner Portal hun activa van hun handelsmerken voor de mobiele app van Bosch eBike Systems maken, beheren, en bewerken.

Ze kunnen met een eenvoudige interface een thema voor al hun gebruikers publiceren.

Bij gebruik van de dienst worden de volgende gegevens verwerkt ('dienstgerelateerde gegevens'):

 • Kleur in hexadecimale code
 • Logo
 • Afbeelding of video van het merk
 • OEM-naam
 • OEM-identificatie
 • Rol op het moment van toelating

Rechtsgrondslag: Nakoming van overeenkomsten

4.3.5 Dashboard Service

U hebt met de Dashboardservice toegang tot het bekijken en analyseren van de eBike-gebruikers en hun gedrag. U kunt met het dashboard uw klanten en het gebruik van hun fietsen beter begrijpen en door gegevens ondersteunde beslissingen nemen. De resultaten worden in samengevoegde en geanonimiseerde vorm weergegeven in diagrammen en cijfers.

Rechtsgrondslag: Nakoming van overeenkomsten

4.3.6 Cloud API

Cloud-API is een technische interface, die wij ter beschikking stellen, waarmee OEM-specifieke gegevens en informatie over bepaalde eBikes kunnen worden verkregen (zoals serienummer, onderdeelnummer, onderdeelnaam, totale afstand, aantal laadcycli van de accu, tijd tot de volgende aanbevolen onderhoudsbeurt enzovoort).

Bij gebruik van Cloud-API worden er geen persoonsgegevens van u verwerkt.

4.3.7 Terbeschikkingstelling van het DiagnosticTool

Bij gebruik van het DiagnosticTool in verband met Bosch eBike-Systemen verwerken zij uw persoonsgegevens, als deze zijn vereist voor de werking van het DiagnosticTool, het nakomen van de overeenkomst, het licentiebeheer of voor het maken en bewerken van onderhoudsbeurten of garantiegevallen.

Bij gebruik van het DiagnosticTool worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Aan apparaten gerelateerde gegevens (zoals hardware-ID, computernaam)
 • Logboekbestanden (zoals IP-adres, klanten-ID, tijdzone)

Rechtsgrondslag: Vervullen van contractuele verplichtingen

Elke keer dat de OEM-gebruiker de software van de dealer op afstand opent, worden het volledige IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat waarmee de software van de dealer wordt geopend, de OEM-dongle-ID en de datum en tijd aan ons doorgegeven en door ons geregistreerd.

De protocollen worden door ons gedurende 1 jaar opgeslagen en vervolgens gewist voor het onderzoeken van storingen en om beveiligingsredenen (zoals voor het onderzoeken van toegangsverzoeken of misbruik). Protocollen waarvoor verdere opslag als bewijsmiddel is vereist, zijn uitgezonderd van wissen tot de definitieve opheldering van het betreffende voorval en kunnen in individuele gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties.

Wij voeren bovendien HTTP-verzoeken uit en controleren daarbij of de servers beschikbaar zijn, zodat de functionaliteiten van het DiagnosticTool kunnen worden gegarandeerd. Hierbij worden de IP-adressen van het IBD verwerkt.

Rechtsgrondslag: Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in het kader van gegevensbescherming en een rechtmatig belang in het opheffen van storingen in de service, het herkennen van misbruik en het beschermen van onze aanbiedingen.

4.3.8 Gebruik van de IBD-services

Als u een IBD bent en gebruikmaakt van de uitsluitend aan IBD's aangeboden diensten, dan kan bovendien de volgende gegevensverwerking plaatsvinden:

4.3.8.1 Ter beschikkingstellen van belangrijke bedrijfsinformatie

Wij voorzien u van belangrijke bedrijfsinformatie (zoals wijziging van de Algemene voorwaarden enzovoort)

Rechtsgrondslag: Nakoming van overeenkomsten

4.3.8.2 Opslag van opleidingsinformatie

Wij slaan opleidingsinformatie op (online opleiding, deelname) van de eBike-dealer om de bevoegdheid tot het ontvangen van een dongle te controleren (Diagnose-Tool (BDP-Tool)).

Rechtsgrondslag: Nakoming van overeenkomsten

4.3.8.3 Opslag van facultatieve vermeldingen

Wij slaan informatie op voor het ter beschikkingstellen van onze zelfbediening voor Bike-dealers, met inbegrip van de Dealer-Locator, die de dealer vrijwillig verstrekt (om de zichtbaarheid/bereikbaarheid van eindklanten en de marketing voor de dealer te verbeteren).

Rechtsgrondslag: Rechtmatig belang in directe marketing, voor zover dit plaatsvindt in overeenstemming met gegevensbeschermings- en mededingingswetgeving. Dealer-Locator: Toestemming.

4.3.8.4 Product- of klantenquêtes

Wij nemen per e-mail of telefonisch contact met u op voor product- of klantenquêtes en voor marktonderzoeken.

Rechtsgrondslag: Toestemming

4.3.8.5 Kansspelen/kortingsacties

Wij voeren kansspelen of kortingsacties uit volgens de betreffende voorwaarden voor kansspelen of kortingsacties.

Rechtsgrondslag: Toestemming of ons rechtmatige belang in directe marketing, voor zover dit plaatsvindt in overeenstemming met gegevensbeschermings- en mededingingswetgeving.

4.3.8.6 Dealer-Locator

Wij stellen onze Dealer-Locatorservice ter beschikking via een interface (API) die kaarten van Google Maps gebruikt, waarvoor Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland verantwoordelijk is voor de naleving van de gegevensbeschermingsregels. Als u klikt op 'Google Maps starten', dan worden uw IP-adres en het/de door u geselecteerde adres/coördinaten doorgegeven aan Google. Google Maps wordt daarbij gebruikt om een eventueel noodzakelijke standaardcorrectie uit te voeren. Hierdoor hebt u de mogelijkheid om de locatie van uw winkel zelf aan te passen, zodat deze voor de eindklant juist wordt aangeduid bij het zoeken naar dealers. Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat de gegevens van Google worden overgedragen naar de VS. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy.

Rechtsgrondslag: Toestemming

4.3.8.7 IBD-nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze individuele nieuwsbrief in het kader van ons online-aanbod. U vindt in de nieuwbrief informatie over aanbiedingen en prestaties van ons online-aanbod, praktische hulp en aanwijzingen voor het gebruik van ons online-aanbod en marketing- en reclameboodschappen voor onze producten en dienstverlening.

Als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, dan kunt u het abonnement altijd opzeggen door uw toestemming in te trekken. Het intrekken kan plaatsvinden via de in de nieuwsbrief vermelde link of in de administratieve instellingen van het betreffende online-aanbod. U kunt over de informatie ook contact opnemen met ons in het deel 'Contact'.

Rechtsgrondslag: Toestemming

4.3.9 Content Card

Als OEM hebt u de mogelijkheid om een zgn. content-kaart te maken, die wordt weergegeven aan geselecteerde gebruikers van de Flow-app. Hiervoor gelden de desbetreffende afzonderlijke contractvoorwaarden.

Bij gebruik van de dienst worden de volgende gegevens verwerkt ('dienstgerelateerde gegevens'):

 • Gemaakte Content-kaart inhoud
 • OEM-naam
 • OEM-identificatie
 • Rol op het moment van toelating

Rechtsgrondslag: Nakoming van overeenkomsten

4.3.10 Verhelpen van serviceonderbrekingen en om beveiligingsredenen

Rechtsgrondslag: Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in het kader van gegevensbescherming en een rechtmatig belang in het opheffen van storingen in de service en het beschermen van onze aanbiedingen.

4.3.11 Feedback

U kunt ons per e-mail feedback geven. Dit is vrijwillig.

Rechtsgrondslag: Ons rechtmatige belang in het constant verbeteren van onze dienstverlening

4.3.12 Support

Als u een probleem hebt met een online-aanbod, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen.

Rechtsgrondslag: Nakoming van overeenkomsten

4.3.13 Productverbetering en -ontwikkeling

Voor de voortdurende verbetering van ons online-aanbod, de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en voor marktonderzoek, gebruiken wij gebruikers-, diagnose- en gebruiksgegevens die voortvloeien uit het gebruik van de producten en diensten van Bosch eBike Systems en ons online-aanbod. Dit omvat bijvoorbeeld een analyse van gebruikersgroepen en prestatiestatistieken en apparaat- en softwaregerelateerde gebruiksinformatie, zoals hoe u het platform of de app gebruikt, welke functies u opent en in welke mate of wanneer u uw account verwijdert, de app verwijdert of hoe u onze nieuwsbrief gebruikt. De gegevens worden gebruikt voor evaluatie voor statistische doeleinden. De rechtsgrond voor deze verwerking is een rechtmatig belang. Het is het rechtmatige belang van Bosch eBike Systems om de eigen producten en dienstverlening te optimaliseren, nieuwe producten en dienstverlening te ontwikkelen en zo uw tevredenheid te behouden of te bevorderen.

4.3.14 Individuele nieuwsbrief

U kunt zich in het kader van ons online-aanbod abonneren op een individuele nieuwsbrief. Individuele nieuwbrieven bevatten op u toegesneden informatie over aanbiedingen en prestaties van ons online-aanbod, praktische hulp en aanwijzingen voor het gebruik van ons online-aanbod en marketing- en reclameboodschappen voor onze producten en dienstverlening. Wij analyseren gebruikers- en diagnostische gegevens en gegevens die voortvloeien uit het gebruik van de producten en diensten van Bosch eBike Systems en ons online-aanbod om de afzonderlijke informatie vast te stellen en te gebruiken voor de inhoud van de nieuwsbrief.

Als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief en de analyse wilt beëindigen, dan kunt u het abonnement altijd opzeggen door uw toestemming in te trekken. Het intrekken kan plaatsvinden via de in de nieuwsbrief vermelde link of in de administratieve instellingen van het betreffende online-aanbod. U kunt over de informatie ook contact opnemen met ons in het deel 'Contact'.

Rechtsgrondslag: Toestemming

4.3.15 Veiligheid en bescherming van rechten

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor het onderzoeken van storingen in de service en om veiligheidsredenen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensveiligheid en op de grondslag van ons rechtmatige belang in het opheffen van storingen in de service en de veiligheid van onze aanbiedingen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om onze rechten te beschermen en te verdedigen. Ook dit doel vormt ons rechtmatig belang.

Rechtsgrondslag: Ons rechtmatige belang in beschermen en verdedigen van onze rechten.

4.3.16 Contact opnemen

Wij stellen u in het kader van ons online-aanbod verschillende contactmogelijkheden (zoals contactformulier, e-mailcommunicatie) ter beschikking. Wij verwerken uw persoonsgegevens bij aanvragen van eindklanten betreffende eBike (zoals het afwikkelen van diensten, garantiegevallen) of bij aanvragen van dealers, reparateurs of journalisten over de producten en diensten van Bosch eBike Systems voor het beantwoorden van aanvragen, eventueel voor het oplossen van problemen en voor het behoud of het bevorderen van uw tevredenheid als klant of die van uw klanten. De op deze wijze door ons verkregen persoonsgegevens worden uitsluiten gebruikt voor het doel waarvoor contact met ons werd opgenomen. Voor zover u contact met ons opneemt buiten een concrete contractuele betrekking of een registratie is de rechtsgrondslag van de verwerking ons rechtmatige belang om u de best mogelijke service te bieden. In geval van een contractuele betrekking of registratie is de rechtsgrondslag de noodzakelijke voorwaarde voor de vervulling van de overeenkomst.

Als u telefonisch contact opneemt met ons, dan wordt u tijdens het gesprek eventueel gevraagd of wij het volgende gesprek mogen opnemen, ter optimalisatie van de service. Deze opname is vrijwillig. Wij nemen het gesprek alleen op als u hiervoor toestemming geeft. De rechtsgrondslag is uw toestemming.

5. Logboekbestanden

Uw internetbrowser geeft bij elk gebruik van het internet automatisch bepaalde informatie door die door ons wordt opgeslagen in zogenaamde logboekbestanden.

De logboekbestanden worden door ons gedurende 90 dagen opgeslagen en vervolgens gewist voor het onderzoeken van storingen en om beveiligingsredenen (zoals voor het onderzoeken van toegangsverzoeken). Logboekbestanden waarvoor verdere opslag als bewijsmiddel is vereist, zijn uitgezonderd van wissen tot de definitieve opheldering van het betreffende voorval en kunnen in individuele gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties.

De volgende gegevens worden opgeslagen in de logboekbestanden:

 • IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat waarmee onze website wordt geopend;
 • Internetadres van de website van waaruit onze website wordt geopend (zgn. herkomst- of referrer-URL);
 • Naam van de dienstverlener waarover het openen van onze website plaatsvindt;
 • Naam van de opgevraagde bestanden of informatie;
 • Datum en tijd en de duur van de opvraag;
 • Overgedragen hoeveelheid gegevens;
 • Bedrijfssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser en geïnstalleerde add-ons (zoals de Flash Player);
 • http-statuscode (bijvoorbeeld 'Aanvraag gelukt' of 'Opgevraagd bestand niet gevonden').

6. Kinderen

Dit online-aanbod is niet bestemd voor kinderen van minder dan 16 jaar oud.

7. Overdracht van gegevens aan andere gegevensbeheerders

Uw gegevens worden in principe alleen dan doorgegeven aan andere gegevensbeheerders als dit vereist is voor het vervullen van een contractuele verplichting of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, wijzelf of een derde een rechtmatig belang hebben in gegevensoverdracht of u daarvoor toestemming hebt gegeven.

U vindt informatie over de rechtsgrondslagen en de ontvangers of de categorieën ontvangers in de paragraaf 'Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen'. Derden kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch-groep zijn. Als gegevens op grond van een rechtmatig belang worden overgedragen aan derden, dan wordt dit toegelicht in dit privacybeleid.

Gegevens kunnen bovendien worden overgedragen aan andere gegevensbeheerders, als wij daartoe zijn verplicht op grond van wettelijke bepalingen of uitvoerbare overheids- of gerechtelijke verordeningen.

8. Dienstverleners

Wij belasten externe dienstverleners met opdrachten zoals programmeren, hosten van gegevens en hotlinediensten. Wij hebben deze dienstverleners met zorg geselecteerd en controleren ze regelmatig, met name met betrekking tot de zorgvuldige omgang met en de beveiliging van de door hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door ons gehouden aan vertrouwelijkheid en het nakomen van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch-groep zijn.

9. Doorgeven aan ontvangers buiten de EER

Wij kunnen persoonsgegevens ook doorgeven aan ontvangers die zijn gevestigd buiten de EER in zogenaamde derde landen. Wij zorgen er in dit geval voor het doorgeven voor dat bij de ontvanger een passend gegevensbeschermingsniveau bestaat of wij uw toestemming voor het doorgeven hebben.

U kunt bij ons een overzicht verkrijgen van de ontvangers in derde landen en een kopie van de concreet overeengekomen regelingen ter verzekering van het passende gegevensbeschermingsniveau. Gebruik hiervoor de informatie in de paragraf Contact.

10. Duur van de opslag; bewaartermijnen

We slaan uw gegevens in principe net zo lang op als voor het leveren van ons online-aanbod en de daaraan gekoppelde services vereist is of zolang we een rechtmatig belang hebben in verdere opslag (we kunnen bijvoorbeeld ook na het uitvoeren van een contract nog een rechtmatig belang hebben in marketing via de post). Daarna wissen we uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die we voor het naleven van wettelijke verplichtingen moeten blijven bewaren (we zijn bijvoorbeeld vanwege fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplicht documenten zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde periode te bewaren).

11. Gebruik van cookies

Er kunnen cookies en mechanismen worden gebruikt voor het ter beschikkingstellen van ons online-aanbod.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen als u ons online-aanbod bezoekt.

Het gebruik van het online-aanbod is meestal mogelijk zonder cookies die geen technische doeleinden dienen.

11.1 Technisch noodzakelijke cookies

Onder technisch noodzakelijke cookies verstaan wij cookies die noodzakelijk zijn om de technische ter beschikking stelling van het online-aanbod te garanderen. Hieronder vallen cookies waarmee gegevens worden opgeslagen om een storingsvrije weergave van videobeelden of geluid te garanderen.

Deze cookies worden na afloop van uw bezoek gewist.

11.2 Technisch niet noodzakelijke mechanismen

Wij gebruiken deze cookies alleen als u hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven. De cookie die de huidige status van uw privacy-instellingen opslaat (keuze-cookie) is hiervan uitgezonderd. Deze wordt geplaatst op grond van rechtmatige belangen.

11.3 Marketingcookies

Algemeen

Wij en onze partners kunnen u door het gebruik van marketingcookies op interesse gebaseerde aanbiedingen tonen, die zijn gebaseerd op een analyse van uw gebruiksgedrag:

Statistieken:
Wij meten door gebruik van statistische tools bijvoorbeeld het aantal pagina's dat u hebt opgeroepen.

Houdt er rekening mee dat bij gebruik van de tools mogelijk overdracht van uw gegevens kan plaatsvinden naar een ontvanger buiten de EER, waarin geen gepast gegevensbeschermingsniveau volgens de avg (zoals de VS) bestaat. U vindt bijzonderheden hierover bij de volgende beschrijving van de afzonderlijke marketingtools.

Naam: Google Analytics

Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Functie: Gebruikersgedrag analyseren (paginaoproepen, aantal bezoekers en bezoeken, downloads)

Naam: Google Tag Manager

Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Functie: Beheer van websitetags via een interface, integratie van programmacodes op onze websites

11.4 Beheer van cookies

U kunt uw de instellingen van uw cookie- en trackingmechanismen beheren in de browser en/of in onze privacy-instellingen.

Opmerking: De door u gemaakte instellingen zijn telkens slechts van toepassing op de gebruikte browser.

11.4.1 Alle cookies uitschakelen

Als u alle cookies wilt uitschakelen, ga dan naar uw browserinstellingen en deactiveer dan het plaatsen van cookies. Houd hierbij rekening dat hierdoor de functionaliteit van de website kan worden belemmerd.

11.5 Beheer van uw instellingen met betrekking tot technisch niet noodzakelijke cookies en tracking-mechanismen

Als u onze website bezoek, dan wordt u in een cookie-overlay gevraagd of u ons toestemming wilt geven voor het gebruik van comfort- en marketingcookies of trackingmechanismen.

U kunt in de privacy-instellingen de al gegeven toestemming intrekken voor toekomstig gebruik of ons op een later tijdstip toestemming geven.

12. Externe links

Ons online-aanbod kan links bevatten met websites van derden die niet met ons zijn verbonden. Nadat op de koppeling is geklikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, de verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens die aan de externe partij zijn overgedragen (zoals bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina waarop de koppeling zich bevindt). Het optreden van externe partijen ligt uiteraard buiten onze controle. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door derden.

13. Veiligheid

Onze medewerkers en de door ons belaste dienstverlenende ondernemingen verplichten zich tot geheimhouding en dienen zich te houden aan de bepalingen van de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.

We nemen alle vereiste technische en organisatorische maatregelen om een adequaat beschermingsniveau te garanderen en uw door ons beheerde gegevens met name tegen de risico's van onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of onbevoegde openbaarmaking of toegang te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met technologische ontwikkelingen.

14. Rechten van de gebruiker

Gebruik de informatie in de paragraaf Contact om uw rechten te claimen. Zorg er daarbij voor dat een duidelijk persoonlijke identificatie van u mogelijk is.

14.1 Recht op informatie en recht van inzage

U hebt het recht om van ons bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens worden verwerkt en, indien dit het geval is, om inzage in uw persoonsgegevens.

14.2 Recht op rectificatie en recht op wissen

U kunt ons verzoeken om verkeerde gegevens te rectificeren. U kunt ons verzoeken, voor zover is voldaan aan de wettelijke eisen, om uw gegevens aan te vullen of te verwijderen.

Dit geldt niet voor gegevens die nodig zijn voor een betaling of voor de boekhouding of die vallen onder de wettelijke bewaarplicht. Indien toegang tot dergelijke gegevens niet nodig is, wordt de verwerking ervan echter beperkt (zie hieronder).

14.3 Beperking van de verwerking

U kunt ons verzoeken, voor zover is voldaan aan de wettelijke eisen, om de verwerking van uw gegevens te beperken.

14.4 Gegevensoverdraagbaarheid

U kunt verzoeken, voor zover is voldaan aan de wettelijke eisen, om gegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm overhandigd te krijgen of, indien technisch haalbaar, te verlangen, dat de gegevens aan een derde partij worden overgedragen.

14.5 Herroepingsrecht

14.5.1 Bezwaar tegen de direct marketing

U kunt bovendien bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden ('bezwaar tegen reclame'). Houd er rekening mee dat er om organisatorische redenen een overlapping kan zijn tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een al lopende campagne.

14.5.2 Bezwaar tegen verwerking van gegevens bij rechtsgrondslag 'rechtmatig belang'

U hebt bovendien te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons indien dit berust op de wettelijke basis van 'rechtmatig belang'. We zullen dan de verwerking van uw gegevens beëindigen, zij het dat we, conform de wettelijke regels, dwingende, te beschermen redenen hebben voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

15. Intrekking van toestemming

Als u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze ten allen tijde vanaf dat moment intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het moment van intrekking van uw toestemming blijft onverlet.

16. Recht om bezwaar te maken bij een autoriteit voor gegevensbescherming:

U hebt het recht bezwaar te maken bij een autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt hiervoor contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming die is aangewezen voor uw gebied of met de aan ons toegewezen autoriteit voor gegevensbescherming. De laatste is:

De autoriteit voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Baden-Württemberg

Adres:

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart, DUITSLAND

Postadres:

Postbus 10 29 32

D-70025 Stuttgart

DUITSLAND

Telefoon: +49 (711)/615541-0
Fax: +49 (711)/615541-15
E-mailadres: poststelle@lfdi.bwl.de

17. Contact

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken op het adres dat vermeld staat in de paragraaf 'Gegevensbeheerder'.

Gebruik de volgende link voor het uitoefenen van uw rechten en het melden van privacy-incidenten: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Voor suggesties en bezwaren inzake de verwerking van uw persoonsgegevens adviseren we u contact op te nemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming:

Toezichthouder voor gegevensbescherming

Afdeling Informatiebeveiliging en gegevensbescherming (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postbus 30 02 20

D-70442 Stuttgart

DUITSLAND

of

mailto: DPO@bosch.com

18. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen voor veiligheid en gegevensbescherming te wijzigen. In dergelijke gevallen zullen we ook ons privacybeleid overeenkomstig aanpassen. Bekijk daarom de actuele versie van ons privacybeleid, omdat dit is onderworpen aan wijzigingen.

Stand: 19.04.2023

Versie: 4.1